Honorarer

Vi fakturerer med utgangspunkt i timeforbruk.  

Vi har for tiden følgende timesatser eks. mva.

Regnskapsføring, fakturering, etc.


kr. 790

Lønnsarbeid


kr. 890

Årsoppgjør, bistand, rådgivning etc.


kr. 1 150Minstepris regnskapsføring en termin kr. 1 600Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere informasjon.