Velkommen til Torshov Regnskap AS

Vår fokus er å imøtekomme våre kunders ønsker samtidig som alle lovpålagte krav og forpliktelser blir ivaretatt.

Vi etterstreber å bruke fleksible og kostnadseffektive løsninger, og tilpasser våre tjenester etter deres behov. 

Vår overordnede målsetning er å maksimere utnyttelsen av enhver investering, såvel kapital som menneskelig. 

Vi er deres samarbeidspartner med felles mål. 
Våre tjenester

  • Regnskapsføring
  • Lønn
  • Fakturering og fordringer
  • Årsoppgjør
  • Ligningspapirer
  • Foretningsførsel
  • Konsulentbistand
  • Rådgivning
  • Outsourcing av økononmitjenester