IT Verktøy

Vi har som målsetning at våre IT løsninger skal hjelpe oss å holde timeforbruket lavt, samtidig som det skal være med på å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Programvare vi bruker


Zirius


Huldt og Lillevik Lønn5


Total Årsoppgjør


Sticos


mm...
Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker yttligere informasjon.