VÅRE TJENESTER

  • Regnskapsføring
  • Lønn
  • Fakturering og fordringer
  • Årsoppgjør
  • Ligningspapirer
  • Foretningsførsel
  • Konsulentbistand
  • Rådgivning
  • Outsourcing av økononmitjenester


Vi bruker det komplette økonomisystemet Zirius. Med Zirius kan vi arbeide på samme system og unngå dobbeltarbeid.
Kunden kan f.eks. fakturere selv, og dette bokføres automatisk i det felles systemet.
Zirius har det meste av hva kan forvente av et moderne økonomisystem, elektronisk bilagshåndtering, Skanning, OCR tolking mm.
Ta kontakt for utdypende informasjon.